IT-Centrum

Nytt utseende i portalen!

Vi har idag gjort en uppgradering i portalen i syfte att förenkla användandet. När man loggar in som medarbetare ser menyerna lite annorlunda ut. Vi har lagt in tydligare rubriker som ska göra det enklare för dig som medarbetare att med färre knapptryckningar hitta det du söker. Vill du exempelsvis se din lönespecifikation så klickar du nu bara på rubriken lönespecifikation så visas den på skärmen.

Observera att uppgraderingen endast avser Tierps portal i dagsläget.  


Kommentarer
Sidan publicerad 2019-05-28 av Ulrica Isberg