IT-Centrum

Höjd pensionsålder 2020

Från och med 1 Januari 2020 höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år. Närmast berörs du som är född 1959 eller 1960 som tidigast kan ta ut pension från 62 år.

Den 1 Januari 2020 höjs även LAS-åldern (rätt att arbeta) till och med den månaden arbetstagaren fyller 68 år, nya regler innebär att när arbetstagaren uppnår LAS-åldern lämnar arbetsgivaren ett skriftligt besked en månad innan om uppsägning till arbetstagaren.

Kommentarer
Sidan publicerad 2021-11-30 av Ulrica Isberg