IT-Centrum

FAQ Engångsbelopp

Vem får engångsbelopp 5 500 kr?
Följande punkter ska uppfyllas för att få engångsbelopp:

Medlem i kommunal eller oorganiserad inom avtalsområdet

Månadsanställd

Anställd 1 maj till 31 oktober, hela perioden eller del av den.

Hur mycket får jag då jag inte jobbat hela perioden?

Har du anställts under 2020, får du ett engångsbelopp i förhållande till din anställningstid under perioden 1 maj-31 oktober. I praktiken innebär detta att engångsbeloppet (5 500 kronor) delas på de sex månader som perioden 1 maj – 31 oktober innehåller, för att få fram ett belopp per månad (916,67 kronor). Detta månadsbelopp får du för varje månad du varit anställd.

Hur mycket får jag som jobbat deltid?

Är du deltidsanställd eller uppehållsanställd får du summan i förhållande till din sysselsättningsgrad eller uppehållsfaktor.

Jag har varit ledig under perioden, ska det dras av från engångsbeloppet?

Har du varit föräldraledig eller sjukledig har du rätt till engångsbeloppet. Likaså om du haft semester eller varit ledig för fackliga förtroendeuppdrag. För övrig frånvaro, tex tjänstledighet och studieledighet, reduceras beloppet.

Jag är lönesatt i 2020 års lön, får jag engångsbelopp?

Du som under året fått en ny lön i 2020 års nivå, får också engångsbeloppet.

När betalas engångsbeloppet ut?

Engångsbeloppet betalas ut den 14 december 2020 till de allra flesta, men kan för en del komma den 23 december 2020. Skatt dras som vanligt.

Kommentarer
Sidan publicerad 2020-12-10 av Ulrica Isberg